×
  Yol Tarifi Al
  Teklif 襤ste
  Whatsap Mesaj
EK襤B襤M襤Z  
襤smet Y覺lmaz (Usta)

USTALIK

Yaam覺n覺 güç yasalar覺n覺 inceleyerek geçiren Yazar Robert Greene Ustal覺k adl覺; Tarihin en kudretli insanlar覺n覺n güç sahibi olmak için geçtii yollar覺n s覺rlar覺n覺 paylat覺覺 kitab覺nda;

 Gücün en üstün biçimi ustal覺kt覺r.Eer zorlu ama aç覺k yollar覺 izlersek, hepimizin içinde sakl覺 olan usta olma potansiyelini ortaya ç覺kar覺r覺z.

Seçtiiniz alan覺n s覺rlar覺n覺 örenin, s覺k覺 bir ç覺rakl覺a boyun ein, y覺llar覺n getirdii deneyimlerin gizli bilgilerini özümseyin, rakiplerinizi geride b覺rak覺n ve sonunda içinizde biçimlenecek olan mükemmeliyet modellerini ortaya koyun. Sonra, içinizdeki tutku aç覺a ç覺kacak ve “usta” olacaks覺n覺z
. der…

Yazar kitab覺nda usta olmak için küçük yata balay覺p en az 10 bin saat ç覺rakl覺k yapmak gerektiini bunun ise 7 ila 10 y覺l süreceini anlat覺r. Maalesef günümüzde hayat覺m覺z覺 tamam覺 ile dolduran pratikten yoksun okul hayat覺m覺z. 襤zlememiz gereken televizyon, ilgilenmemiz gereken cep telefonu tablet bilgisayar vesair derken ç覺rakl覺a ay覺raca覺m覺z 10 bin saatimiz kalm覺yor. Bizde çaresiz modüler bir imalat覺n sadece bir k覺sm覺nda o k覺sac覺k ezberimizle örendiklerimizi bir bant eleman覺 olarak icra etmekteyiz. Bant eleman覺 olduumuzdan dier bantlardaki ileyii bilmemiz ve bütünü görmemiz mümkün deildir.

Oysa ustal覺k farkl覺 bir eydir. Yaan覺lan uzun ç覺rakl覺k sayesinde geçmi hep zihnindedir ustan覺n. Yapt覺覺 say覺s覺z denemelerle maharetleri melekeye dönümütür. Ve ufku yar覺nlar覺 görecek kadar genitir. 襤te bu sebeplerden dolay覺 Sinan Ustan覺n yapt覺覺 Süleymaniye dimdik ayakta durur ve bu gün dahi tüm ihtiyaçlar覺m覺z覺 bi hakk覺n kar覺larken, bizim 30 y覺l önce yapt覺覺m覺z binalar覺n y覺k覺lmas覺 gerekiyor. Gerçi i sadece Sinan Usta ile bitmiyor, birde Süleyman var. Mehmet Akif   diyor ya

“Hadi gel y覺kal覺m u Süleymaniye’yi desen,
襤ki kazma kürek, iki de 覺rgat gerek,
Ancak hadi gel yapal覺m unu geri desen,
Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.”

 Buraya kadar  usta y覺 anlatt覺k imdi ise 襤smet Usta dan bahsedelim. 

 

襤smet Usta

 

Henüz yürümeye balam覺t覺 ki eline ald覺覺 sürmene b覺ça覺yla balad覺 meslek hayat覺. Vücudunun deiik yerlerini 100 ler ce kez kesti deldi yaralad覺 ama yine de b覺rakmad覺 mesleini. Bir aaç bir çak覺 ile balayan serüven güçlü bir markaya estetik bir sanata dönütü. 

Onlu yalar覺n覺n ba覺ndayken daha, day覺s覺na ait mobilya atölyesindeki bütün ileri yapabilir duruma gelmiti. Zenaat覺n bütün inceliklerine vak覺f olmutu. Usta diye an覺l覺yordu art覺k. Bu gün k覺rkl覺 yalar覺na geldi. Yol yar覺y覺 geçti ve ya kemale eriti art覺k. Karadeniz in geçit vermez dalar覺n覺n verdii h覺rç覺nl覺k biraz durulsa da hala durur uhdesinde. Doru bildiini her ortamda söyler, akl覺na yatmayan ii de yapt覺ramaz ona yedi düvel bir olsa. Sen onun atölyesinden s覺radan bir tahta parças覺n覺 al覺p götüremezsin öyle. Önce düzeltmesi gerekir onu. Zira atölyesinden kötü mal ç覺karmamay覺 gaye edinmitir. Prensiplerinden asla taviz vermez. Onun içindir ki çal覺amaz her adamla. 襤çi bar覺nd覺rmaz bünyesinde. Bir ailesi vard覺r yard覺mc覺s覺 birde arkadalar覺. Samimi dostlar覺. Deiik meslek guruplar覺ndan. Konumu makam覺 mevki si ne olursa olsun amele niyetine çal覺t覺r覺r onlar覺. Kimsede gocunmaz onun yan覺nda yapt覺覺 iten.

Ona her konuda dan覺abilirsiniz. Bu mevsimde hangi bal覺k yenir ? Kap覺m kilitlendi anahtar içerde kald覺 ne yapmal覺y覺m ? 襤 yerimin motorlu kepengi çal覺m覺yor kimi arayay覺m ? 襤 yerine eleman alaca覺m var m覺 bir tan覺d覺覺n ?  Nianl覺m benim için doru insan m覺?  Gibi daha nice sorunun cevab覺 vard覺r onda. Daha da enteresan覺 bu cevaplar覺n yüzde 99 unun doru olmas覺d覺r.   O çok geni tecrübesi ve inan覺lmaz keskinlikteki sezgileri ile hemen hemen hiç yan覺lmaz.

Peki ya ite nas覺ld覺r bu adam diye soracak olursan覺z.  Alengerli uyduruk kayd覺r覺k iler yapacaksan覺z hiç yaklamay覺n ona derim. Zira beinci kat覺n balkonundan savurup att覺覺 tek dolap sizinki olmayacakt覺r. Ucuz deildir onun ileri, pahal覺da deildir. Önem ve fiyat dengesine özellikle dikkat eder. Pazarl覺k sünnettir ama bizimki en az bu sünneti icra eder. Bir hesab覺 vard覺r akl覺nda, alt alta da toplasan ayn覺 ç覺kar üst üste de toplasan ayn覺. Bu zengindir buna çok söyleyelim, bu fakirdir buna az yazal覺m, bu pazarl覺kç覺d覺r buna yüksekten balayal覺m bilmez. Fiyat neyse onu söyler kabul edenle devam eder etmeyenle uramaz. Zira bu adam Lazdur. Senedi Sözdür. Sabr覺 da Azdur. Yaz覺s覺 ne kadar bozuksa resmi o kadar iyidir. Milimetrik olarak yapt覺覺 ölçümleri hemen orac覺kta karakalem usulü çizip canland覺r覺r. Acele ileri sevmez. Yetimeyen ileri de sevmez. 襤i zaman覺nda eksiksiz teslim etmek vatandal覺k görevi gibi bir eydir onun için. Bu sebepten iini geciktirecek herkes dümand覺r.

Yapt覺覺 ürünlerde en iyi malzeme ve en iyi aksesuar覺 kullan覺r. Ve atölyesi inan覺lmaz çeitlilikteki tak覺m ve aletlerle doludur. Tak覺m çal覺覺r el öünür der.

襤smet Usta sizin projelerinize de hayat versin istermisin ? 

襤smet Usta projelerimizdeki ürünlerin fizibilite deerlendirmelerini yapar. Test numunelerini üretir. Uygunsuz k覺s覺mlar覺n覺 düzeltir. Ürünlerimizin daha verimli kullan覺labilmesi için yap覺lmas覺 gerekenleri yapar. Daha doru, daha seri ve daha ekonomik imalat teknikleri gelitirir. K覺sacas覺 Usta eli demi ürünler üretmemize yard覺mc覺 olur. 

襤smet Usta iletiim konusunda pek iyi deildir. O sebeple iletiim bilgisi veremeyeceiz. Bir ey söylemeniz gerekiyorsa bize söyleyin biz iletelim.

襤smet Usta n覺n çay覺 çok sevdiini ama her çay覺 içmediini, Silahlara olan merak ve ilgisini, Trabzon sporlu olduunu söylememe gerek yoktur zannedersem. 

Türkçeyi tipik laz ivesiyle konuur.  Yabanc覺 dil olarak Rumca bilir.   

Adres:     Yavuz Selim Mah. 968 Sok. No:9-31/A BACIAR/襤STANBULBACILAR / 襤STANBUL
Telefon:  (0212) 470 70 07
Telefon:  0(543) 903 63 08
E-Posta:       evmodek@gmail.com

穢 2019 T羹m Haklar覺 Sakl覺d覺r www.evmodek.com
Web tasar覺m Adosoft Yaz覺l覺m