×
  Yol Tarifi Al
  Teklif 襤ste
  Whatsap Mesaj
EK襤B襤M襤Z  
Ersin zt羹rk (Dan覺man)

Sosyolog Ersin ÖZTÜRK Sivas Zara da doumu, Zara 襤HL yi bitirdikten sonra Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirmitir. Okul y覺llar覺nda kurduu, sahibi ve yöneticisi olduu Asarda Arat覺rma ve Dan覺manl覺k irketi ve Ekibiyle birlikte Siyasi ve sosyal içerikli arat覺rmalar yan覺nda 

Hizmet Ölçüm Arat覺rmalar覺

Memnuniyet, beklenti ve önerileri arat覺rma ve tespitleri 

Pazar Arat覺rmalar覺
Tüketici eilimleri, pazar ve müteri potansiyeli, marka alg覺s覺, tüketici yakla覺mlar覺 ve strateji gelitirme

Medya Arat覺rmalar覺
Medya kullan覺m al覺kanl覺klar覺 ve tüketici davran覺lar覺 reklam öncesi ve sonras覺 alg覺 ve tutum deiimi konular覺 üzerine çözümlemeler 

Kurumsal Arat覺rmalar
Trend arat覺rmalar覺, marka alg覺s覺, pazarlama faaliyetleri, tüketici eilimleri 

Tar覺m Arat覺rmalar覺
G覺da üretimi, verimlilik, sal覺kl覺 beslenme, sürdürülebilir büyüme, ekolojik ve toplumsal eilimler konular覺nda yöresel veya bölgesel ölçekte arat覺rmalar, sorunlara çözüm üretecek analizler 

Akademik Arat覺rmalar
Bilimsel veriler ve akademik kurallar üzerine ina edilen arat覺rmalar; psikoloji, siyaset, sal覺k, eitim gibi konularda analizler

Dan覺manl覺k hizmetleri olarak 

Kurumsal Dan覺manl覺k
Yönetim, üretim, finans, pazarlama, insan kaynaklar覺, lojistik, 襤 planlamalar覺, risk ve finans analizleri

 

Medya Dan覺manl覺覺
襤letiim stratejileri, bireysel veya kurumsal vaadin doru aktar覺lmas覺. Planlamadan uygulamaya, uygulamadan sonuç analizine kadar bütün süreçlerde dan覺manl覺k hizmeti 

Tan覺t覺m Dan覺manl覺覺
Bilinirlik ve pazar pay覺 art覺rmaya yönelik veya rekabet gücü kazanmak için tan覺t覺m çal覺malar覺, çal覺ma öncesi ve sonras覺 süreçlerde takip ve sonuç raporlar覺n覺n oluturulmas覺.

Proje Dan覺manl覺覺
Kurumsal veya bireysel proje verimlilii, proje sürecinin tamam覺nda yönetim ve uygulama destei 

Siyasi Dan覺manl覺k
Siyasal iletiim dan覺manl覺覺 ve siyasal koçluk hizmetleri

Kurumsal Yaz覺l覺mlar ve Mobil çözümler

 

Bilimsel Arat覺rma Yöntemleri

襤statistik

Durumsal Liderlik Program覺

Koçluk Program覺

Stratejik 襤nsan Kaynaklar覺 Yönetimi

Karar Verme ve Problem Çözme Program覺

Davran覺 Profilleri Program覺

Etkili Anlat覺m ve Sunum Becerileri

Yarat覺c覺 Düünce Program覺

Stres ve Zaman Yönetim Program覺

Müzakere Becerileri Program覺

Zor 襤nsanlarla 襤letiim Program覺 

gibi deiik konularda verdikleri eitimlerle fimam覺za destek olmaktalar. 

Sosyolog Ersin Öztürk 襤ngilizce konuabilmektedir. Ekibi içerisinde 襤ngilizce Arapça Almanca Fans覺zca ve Rusça bilen eleman bulunmaktad覺r. 

Telefon                0090312 911 12 81
Mobil-                  0090532 610 54 95
Mobil - Whatsapp  00900533 031 72 88
 

 Adres:     Yavuz Selim Mah. 968 Sok. No:9-31/A BACIAR/襤STANBULBACILAR / 襤STANBUL
Telefon:  (0212) 470 70 07
Telefon:  0(543) 903 63 08
E-Posta:       evmodek@gmail.com

穢 2019 T羹m Haklar覺 Sakl覺d覺r www.evmodek.com
Web tasar覺m Adosoft Yaz覺l覺m